Od 2021 r. jestem psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMYK oraz pełnię dyżury psychologiczne w Przedszkolu Heliantus w Warszawie.

Dodatkowo przyjmuję na konsultacje psychologiczno-terapeutyczne dzieci i rodziców w Poradni SENSUM MOBILE, w której pracuję również jako terapeuta integracji sensorycznej.

Psychoterapia to moja największa z pasji… I to w tej dziedzinie teraz rozwijam skrzydła 🙂

Po licznych kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii, od października 2021 r. rozpoczęłam najważniejszy dla mnie – Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej indywidualnej i rodzinnej w Poznaniu, który zakończy się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. Trzymajcie kciuki!!! 🙂

Posiadam również uprawnienia do diagnozy testem IDS-2:

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – badanie pozwala ocenić zdolności i kompetencje dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat. Test składa się z 30 podtestów, które badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Psycholog ocenia zachowanie osoby badanej w sytuacji testowej. Diagnosta koncentruje się na dynamice specyficznych dla okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków.

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie, czy dziecko 5, 6 letnie osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. Wyniki badania pomogą rodzicom podjąć decyzję o tym, czy umieścić dziecko w klasie 0 czy w klasie I. Diagnoza gotowości szkolnej składa się z:

– oceny procesu poznawczego, czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, zdolność logicznego myślenia, sprawność komunikacyjna, analiza wzrokowa, sprawność grafomotoryczna oraz motywacja do nauki;

– oceny rozwoju emocjonalno-społecznego, czyli umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.